$tagName

אלימות הון

המגמה השלילית בשוק המניות התהפכה השבוע, ודווקא בהובלת מניות הנדל"ן. אנחנו מנצלים את ההפוגה כדי להקטין את משקל הנדל"ן בתיק - וחוזרים לחברה לישראל

  • הארץ
  • 30.03.2008
  • 03:45