$tagName

פרק את הנשק של מתנגדיך

מנהלים מבלבלים לעתים בין תחרות להתנגדות, מה שעשוי לעלות להם ביוקר. הבנת ההתנגדות תאפשר להם למצוא דרכים לנטרל אותה

  • 17.03.2008
  • 10:02