$tagName

מדד ה"ביג מק" מתייקר

מדד ה"ביג מק" איננו מדע מדויק. לעתים מתייחסים אליו כקוריוז. אבל זה קוריוז שממחיש שהשקל הופך את ישראל למדינה יקרה, אולי יקרה מדי

  • 17.03.2008
  • 09:19